Veilig en vertrouwd sporten

Veilig en vertrouwd

Schaats & Inline Lansingerland streeft naar een Veilig en Vertrouwd Sportklimaat voor iedereen. Om dit te bereiken hebben wij:

Zie ook: http://knsb.nl/sociale-veiligheid-praktische-uitvoering/verklaring-omtrent-gedrag-vog/

Sport en Seksuele Intimidatie

Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben, maar het tegendeel is waar. Nog steeds vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachting aan toe. Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen. Minderjarigen zijn hierbij de meest kwetsbare groep.
 
Vaak is het zo dat gedrag niet als ongewenst wordt ervaren als het vriendelijk is bedoeld zonder enige bijbedoeling. Vanaf 1997 is de gehele sportwereld gestart met het opzetten van preventiebeleid om dit soort incidenten tegen te gaan. Ook onze vereniging voert gericht beleid op het voorkomen van seksuele intimidatie. Sporters en werkers in de sport moeten zelf op de hoogte zijn van het aandeel dat ze kunnen leveren om seksuele intimidatie tegen te gaan. Laten we met elkaar zorgdragen dat ‘onze sporters’ veilig en met plezier kunnen sporten!
 

Vertrouwens Contact Personen

De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen de vereniging  een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.
 
Onze vereniging kent 2 vertrouwenscontactpersonen die je kunt benaderen indien je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag:
  • Floor ter Wal (06-23367321)
  • Leontine van Meggelen (06-51693371)

Zie ook KNSB gaat extra inzetten op een veilig schaats- en skateklimaat

Downloads: