Geschiedenis

De Sneeuwbal, onderkomen van onze vereniging

"Schaatsvereniging Lansingerland" is opgericht op 1 mei 2008. De schaatsvereniging is voortgekomen uit de "IJsclub Bleiswijk". Deze vereniging, opgericht in 1885, is met name een toervereniging en houdt zich vooral bezig met activiteiten op natuurijs. De Molentocht op de Rottemeren is het meest bekend, maar ook worden op natuurijs wedstrijden georganiseerd zoals: kortebaan, ringsteken, afvalrace, estafettes, etc. zie voor informatie verder www.ijsclubbleiswijk.
16 september 2020 is de naam van de vereniging gewijzigd in Schaats & Inline Lansingerland. Dit vanwege de nieuwe inlinebaan op de wielerbaan Ahoy aan de Doenkade.  Sportpark Noordrand ontstaan waar Schaats & Inline Lansingerland samenwerkt met Schaatsvereniging Rotterdam en wielervereniging Ahoy.

Binnen IJsclub Bleiswijk is in de loop der jaren de wens gegroeid om ook actief te zijn als er geen natuurijs is. Hiertoe werden twee afdelingen in het leven geroepen. 
De Schaats Trim Vereniging voor senioren en de Jeugd Trainingsgroep voor de jeugd. De jeugdafdeling groeide na haar ontstaan voorspoedig en kreeg er ook een seniorenafdeling bij. De “jeugdafdeling” werd later de Trainingsgroep IJsclub Bleiswijk, zoals ook andere natuurijsverenigingen deze kennen. Sinds mei 1997 is de Schaats Trim Vereniging opgeheven en opgegaan in de Trainingsgroep IJsclub Bleiswijk.

Tot 2002 bestond derhalve de IJsclub Bleiswijk met daarnaast de Trainingsgroep IJsclub Bleiswijk. Juridisch gezien was deze laatste afdeling niet zelfstandig, in werkelijkheid functioneerde zij geheel zelfstandig met een eigen bestuur, financiële verantwoording, etc. Vergaderingen van de Grote IJsclub worden bijgewoond door een afgevaardigde van de Trainingsgroep.

Door de sterke groei van het aantal leden en de verschillende disciplines binnen de Trainingsgroep ontstond de wens tot een andere bestuursstuctuur. Uiteindelijk is in goed overleg met elkaar besloten een nieuwe vereniging op te richten.

Schaats & Inline Lansingerland richt zich op het leren schaatsen aan de jeugd en volwassenen. Naast  het aanleren van schaatsen kan men ook aan de wedstrijdsport deelnemen. In de zomer is de vereniging actief in de ondersteunende sporten voor het schaatsen, fietsen, inlinen en droogtraining.

 Het clubhuis de "Sneeuwbal" van de IJsclub Bleiswijk aan de Langevaart is ook het onderkomen van onze vereniging.