Koek en Zopie Fonds

Hartelijk dank weer voor jullie bijdrage, in het  jaar 2020 hebben wij de Inline-baan, na ruim 14 jaar onder onderhandelen en praten, in gebruik kunnen nemen. Ja soms heb je veel geduld nodig maar de aanhouder wint.

U ontving jaarlijks de K&Z kaart, m.i.v heden verstrekken wij de kaart niet meer. De kosten voor het vervaardigen van de kaart- en portikosten besparen wij hiermee. Bij Koek & Zopie activiteiten wordt een ieder op de hoogte gebracht  en nodigen wij jullie uit om een bezoek te brengen aan de "Skeet" langs de Rottemeren. Een heerlijke warme consumptie wordt dan aangeboden aan de K&Z leden.

Het Koek & Zopie Fonds, ontstaan vanuit ons beleidsplan ter dekking van kosten eigen bijdrage bij het aanleggen van een inline-baan. De jaarlijkse bijdrage van € 7,50 wordt rond december ingehouden met een aan de vereniging verstrekte machtiging.  Deelname kan via het inschrijfformulier op de site of via een email aan onze  penningmeester@schaatseninlinelansingerland.nl

 

U kunt een consumptie verkrijgen bij onze KOEK & ZOPIE keet, de “SKEET” indien op de Rottemeren weer georganiseerde tochten worden geschaatst. 

Onze hoofddoelen zijn:

  • Realiseren van een inline-baan waar onze leden in de zomer op kunnen inline-skaten.  De officiële opening heeft inmiddels op 18 september plaatsgevonden. Wij starten op deze nieuwe baan ook in onze nieuwe kleding.
  • Opzetten van een technisch beleidsplan met daarin sportieve doelen voor alle leden van de ijsclub;
  • Behouden van de verenigingswaarden (gezelligheid, informele sfeer, hoge opkomst bij trainingen, betrokken leden).

Zeker om de eerste 2 doelen te realiseren is het noodzakelijk dat er een gezonde financiële basis is. Hiertoe is een fonds in het leven geroepen, het zogenaamde Koek en Zopie Fonds. Dit fonds heeft tot doel financiële middelen te verwerven, om bovengenoemde doelen realiseerbaar te maken.
Inmiddels telt het fonds een groot aantal leden.

Wilt u onze doelen ook ondersteunen, wordt dan Koek en Zopie sponsor van de Schaats & Inline Lansingerland 

.Voor slechtst € 7,50 per jaar bent u al deelnemer aan het fonds.
Deze actie is alleen mogelijk dankzij onze fantastische Koek- en Zopie sponsoren: