Even voorstellen...... Chris Jansen, de nieuwe voorzitter

Chris Jansen

Toen ik door mijn collega Erik Jan van Manen werd meegenomen om bij schaatsvereniging Lansingerland te gaan schaatsen, keek ik mijn ogen uit. 

"Ik ben in 1955 in de wijk Blijdorp te Rotterdam geboren en ik ben totaal niet opgegroeid met het verenigingsleven. Toen ik door mijn collega Erik Jan van Manen werd meegenomen om bij schaatsvereniging Lansingerland te gaan schaatsen, keek ik mijn ogen uit. De dynamiek binnen de vereniging trok mijn aandacht. Ik was echt verbaasd over wat ik zag gebeuren binnen de vereniging. Hoe mensen taken oppakten, hun verantwoordelijkheid namen, met elkaar activiteiten organiseerden en hoe dit geheel van vrijwillige samenwerking resulteerde in een goedlopende en gezellige vereniging", begint Chris Jansen het interview. Nu ongeveer 20 jaar later is Chris gekozen als voorzitter van onze dynamische vereniging.

 Het schaatsen heb ik mijzelf aangeleerd op de "Ton Menken"-ijsbaan en later op de vrije uren van de Uithof. In de jaren '80/'90 ging ik regelmatig samen met mijn vrouw Petra schaatsen," vervolgt Chris zijn verhaal. Sinds 2001 is hij lid van de vereniging en voor velen is hij geen onbekende. Na twee jaar ging Chris namelijk al schaatstraining geven omdat zijn toenmalige trainer stopte. In 2010 en 2015 heeft hij, naast zijn drukke baan in het onderwijs, de trainerscursussen ST2 en ST3 gevolgd. Inmiddels hebben veel leden, jong en oud, training van hem gehad. Nu hij voorzitter is geworden, blijft hij training geven aan senioren. Ook zijn beide dochters, Diderie en Frederieke, hebben bij de vereniging geschaatst. Naast het training geven was hij ook 6 keer betrokken bij de organisatie van de trainingskampen naar Erfurt. "Het was niet dat ik de functie van voorzitter persé ambieerde, maar ik vind het wel leuk en belangrijk om maatschappelijk betrokken te blijven. Toen het bestuur hoorde dat ik na 43 jaar in het onderwijs met pensioen ging, dacht zij natuurlijk, die Chris gaat met pensioen, misschien wil hij het wel gaan doen. Ik moest daar even over nadenken en thuis met mijn vrouw overleggen. Sinds maart heb ik meegelopen met het bestuur om mij te oriënteren en ik heb bij de KNSB een aantal workshops gedaan om mij voor te bereiden. Uiteindelijk heb ik "ja" gezegd en heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met mijn benoeming. Op de Algemene Ledenvergadering hoorde wat mijn voorgangers Frans van Meggelen en Henk Vos door de jaren hebben gedaan en bereikt, toen heb ik wel even achter mijn oren gekrabd. Het schept hoge verwachtingen. Ik vind het mooi om te zien hoe Henk Vos, naast een drukke baan, samen met de andere bestuursleden de nieuwe inlineskatebaan, samen met wielervereniging Ahoy en schaatsvereniging Rotterdam heeft gerealiseerd. Het toont aan dat samenwerken over de grenzen van de eigen vereniging mogelijkheden biedt."

 Als voorzitter ziet Chris het binden van de leden als een belangrijke uitdaging: "Binnen de vereniging heerst een grote sociale cohesie. Het is belangrijk om deze vast te houden en uit te breiden in een snel veranderende omgeving. Het uitbreiden van de skeeler en inlineskate activiteiten en het benutten van de nieuwe faciliteiten bij de baan bieden mogelijkheden om nieuwe leden te vinden en te binden. Het aantal inwoners van Lansingerland groeit ook nog steeds, deze mensen kan je ook via het skaten enthousiasmeren voor de schaatssport. De leeftijdsopbouw binnen onze vereniging is momenteel niet in evenwicht. In enkele leeftijdscategorieën hebben we nu een ‘gat’. Het herstel van evenwicht is echt een aandachtspunt. Daarnaast wil je dat mensen zich betrokken voelen, want een vereniging wordt nu eenmaal gevormd door haar leden. Daarom zal ik ook een beroep doen op de leden als wij, het bestuur, aan de slag gaan met het meerjarenplan. Wat willen de leden met de vereniging en wat kunnen we? Door 'ronde tafelgesprekken' met leden, ouders van leden, trainers en uitvraag bij de commissieleden moet ons meerjarenplan tot stand komen. Het behouden van onze financiële positie speelt hierin een belangrijke rol. Leuke dingen ondernemen kunnen we alleen als we financieel gezond zijn."

 Zijn passie voor het onderwijs en opleiden klinkt door in zijn ambities. "Ik ben sinds kort betrokken bij de KNSB als vrijwilliger binnen de afdeling Opleidingen. Ik vind het een uitdaging om daar binnen de vereniging iets mee te gaan doen. Zoals hernieuwde aandacht voor het opleiden trainers en een logische doorlopende leerlijn in de trainingen. Naast aandacht voor de jeugd, wil ik ook aandacht voor de trainingen van de oudere sporters. Vanuit de NOC NSF en de KNSB wordt ook steeds meer gepromoot om oog te hebben voor de behoefte van de 50-plussers. Momenteel ben ik, via de KNSB en het Kenniscentrum Sport en Bewegen, betrokken bij de ontwikkeling van een trainersmodule “50+ sport”.

 "Al met al vind ik het voorzitterschap een uitdagende taak waar ik met nieuwsgierigheid en enthousiasme aan begin."

 (Interview en foto's Marion van Kleef-van Zeijl)

Nieuws Overzicht